Skip links

Pirkimo sąlygos

1. Sąvokos

1. Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės – nuotolinės prekės ar paslaugos pirkimo/pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, įsigyjant prekes ir paslaugas bei apmokėjimo sąlygos už jas, prekių pristatimo (jei prekė siunčiama) ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės ir su kitomis prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimų atliekamų www.zaliaszingsnis.lt internetiniame puslapyje susijusiomis nuostatomis.

1.2. Pardavėjas – Mb Sveika ir gardu 305663924

1.3. Pirkėjas – 1) asmuo sulaukęs pilnametystės pagal LR įstatymus, kurio veiksnumas nėra apribojamas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sąlygos ir taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas abiem šalims, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos galimos sąlygos susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu inertiniame puslapyje – zaliaszingsnis.lt.

2.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje zaliaszingsnis.lt. Su šiomis taisyklėmis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę/paslaugą. Naujos taisyklės ir taisyklių pataisymai bei papildymai įsigalioja jas paskelbus zaliaszingsnis.lt puslapyje su prierašu “Taisyklių pakeitimas” ir taisyklių pakeitimo data.

2.3. Pirkti prekes ir paslaugas iš zaliaszingsnis.lt internetinio puslapio turi teisę tik tie Pirkėjai kurie atitinka 1.3 taisyklių punktą. Registruodamasis ir pirkdamas prekes ir paslaugas Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3 punkto reikalavimus. Pardavėjas pasilieka teisę kilus neaiškumams paprašyti Pirkėjo dar kartą patvirtinti asmeninius duomenis.

2.4. Pardavėjas turi teisę neparduoti prekės ir/arba sustabdyti paslaugos teikimą Pirkėjui nepatvirtinus 1.3 punkte nurodytų reikalavimų.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkdamas prekes ir paslaugas iš zaliaszingsnis.lt Pirkėjas sutinka, kad jo vardą ir pavardę, elektroninį adresą, telefono numerį zaliaszingsnis.lt tvarkytu tiesioginės rinkodaros ir veiklos analizės tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad pagal 3.1. punktą jo duomenys būtu tvarkomi, Pirkėjas privalo nepažymėti varnelės “Sutinku su zaliaszingsnis.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis”. Jei Pirkėjas nebenori, kad jo duomenys būtu naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo suteikti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo zaliaszingsnis.lt tikslais, bei tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims išskyrus šiuos avėjus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. Būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą.

3.4.2. Susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

3.4.3. Gauti informaciją kam ir kokiu tikslu yra tvarkomi jo Asmens duomenys, kam jie buvo suteikti.

3.4.4. Reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo Asmens duomenis ir sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.4.5. Nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi.

3.5. Pirkėjas pirkdamas prekes ir paslaugas zaliaszingsnis.lt puslapyje sutinka, kad Pardavėjas turi teisę laikyti jo duomenis serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jame esantys duomenys yra naudojami tik nustatant asmens tapatybę ir identifikavimui.

3.8 Prašymą ar nurodymą susijusį su Asmens duomenų tvarkymu Pirkėjas privalo pateiktu raštu išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: rytis1171@yahoo.com Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą iš Pirkėjo privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą el.paštu bei atlikti prašyme ar nurodyme nurodytus veiksmus ar atsakyti, kodėl juos atsisako atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas iš zaliaszingsnis.lt internetinio puslapio privalo Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamą informaciją prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jam elektroniniu paštu ar SMS žinute būtu siunčiama informacija ir pranešimai būtini prekių užsakymų vykdymui. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenų dalis būtu perduodami Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai vykdyti užsakymą ir tinkamai suteikti paslaugą.

4.2. Pirkėjui išsirinkus prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį bei jį patvirtinus įvykdant visus užsakymo žingsnius laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai.

4.3. Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ar SMS žinute kai visi užsakymo žingsniai yra atlikti teisingai.

4.5. Pirkėjo užsakymai yra saugomi zaliaszingsnis.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas zaliaszingsnis.lt internetiniame puslapyje Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių ir paslaugų Taisyklių numatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir naudodamasis zaliaszingsnis.lt paslaugomis , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje – zaliaszingsnis.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes ir paslaugas internetiniame puslapyje zaliaszingsnis.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidingi ar neteisingi.

6.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: rytis1171@yahoo.com

6.4. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti svetainės zaliaszingsnis.lt funkcijas, išdėstymą, nutraukti ar koreguoti svetaines funkcijas.

7.2. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias zaliaszingsnis.lt svetainėje.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti paslaugų esančių – zaliaszingsnis.lt, apimtį, būdą, paslaugų teikimą, keisti paslaugų ir prekių kainas.

7.4. Pirkėjui bandant pakenkti svetainės zaliaszingsnis.lt  stabilumui ir informacijos saugai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo sustabdyti, apriboti ar panaikinti Pirkėjo vartotoją ir Pirkėjo veiksmus, bei galimybe naudotis svetaine – zaliaszingsnis.lt.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas ir prekes pagal Taisyklėse numatytas nuostatas ir sąlygas, sudaryti Pirkėjui galimybe pirkti ir naudotis zaliaszingsnis.lt teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ir Taisyklių 3 punkte nurodytomis nuostatomis.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1. – 7.4 punktuose atliekamus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir paslaugas jo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal „Prekių pristatymo sąlygos“ taisykles.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal “Prekių ir paslaugų grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2 numatyta tvarka į Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją.

9.2. Kilus klausimams ar sprendžiant problemą Pirkėjas pranešimus siunčia į Pardavėjo “Kontaktai” puslapyje nurodytus kontaktus.

10. Dovanų kuponas

10.1 Dovanų kuponas atgal nepriimamas ir į grynuosius pinigus nekeičiamas.

10.2 Dovanų kuponas suteikia teisę pasinaudoti nurodyta paslauga arba išsirinkti paslaugų už sumą, nurodytą ant dovanų kupono.

 10.3 Dovanų kuponas atsiskaitymui už prekes ir paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Įvedus dovanų kupono numerį el.parduotuvėje zaliaszingsnis.lt

10.4 Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono.

 10.5 Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra nėra išrašoma. Pageidaujant, sąskaita-faktūra bus išrašoma po paslaugos suteikimo ar prekės įsigijimo.

10.6 Įmonė MB Sveika ir Gardu pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.zaliaszingsnis.lt

10.7 Iškilus klausimas dėl Dovanų kupono pirkimo ar jo panaudojimo galime kreiptis el. paštu info@zaliaszingsnis.lt

10.8 Dovanų kuponas nesisumuoja su nuolaidomis.

11. Dovanų taisyklės

11.1. Pirkėjas, užsakydamas prekių už 30, 50, 100, 200 eurų gauna nemokamas dovanas.

11.2. Dovanos automatiškai įkrenta į krepšelį. Už jas mokėti nereikia.

11.3. Dovanų kiekis ribotas. Pasibaigus tam tikrai dovanų kategorijai, Pardavėjas pasilieka teisę dovanas keisti.

12. Taškų Programa

Mes džiaugiames pristatydami mūsų naująją Taškų Programą! Dabar už kiekvieną jūsų pirkimą jūs galite gauti taškus, kurie vėliau gali būti iškeičiami į nuolaidas. Štai kaip veikia mūsų taškų sistema.

12.1 Prisijungimo Premija:  Už naujos paskyros sukūrimą mūsų svetainėje jūs gaunate 50 taškų kaip dovaną.

12.2 Kaip Kaupti Taškus: Taškų Gavimas: Už kiekvieną išleistą eurą jūs gaunate 1 tašką. Pavyzdžiui, perkant prekes už 10 eurų, jūs gaunate 10 taškų.

12.3 Taškų Kaupimas:  Taškai kaupiami ir saugomi jūsų paskyroje po kiekvieno pirkimo.

12.4 Kaip Naudoti Taškus: Taškų Keitimas: 100 sukauptų taškų galima iškeisti į 1 eurą nuolaidą.

12.5 Taškų Panaudojimas: Nuolaida gali būti panaudota bet kuriame sekančiame pirkime, nėra minimalaus pirkimo sumos apribojimo. Nuolaidos negali būti sumuojamos su kitomis akcijomis ar pasiūlymais.

12.6 Kiti Svarbūs Detales: Taškų Galiojimas: Taškai galioja 1 metus nuo jų gavimo dienos. Taškų Patikrinimas: Savo taškų balansą galite patikrinti prisijungę prie savo paskyros mūsų svetainėje.

Norime, kad mūsų klientai jaustųsi vertinami, todėl ši programa – mūsų būdas padėkoti jums už lojalumą mūsų elektroninei parduotuvei.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveiki, aš ŽaliasŽingsnis DI asistentas, Klauskite!

Virtualus asistentas

Tai yra dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis virtualus asistentas, skirtas konsultuoti klausimais, kurie yra susiję su šios parduotuvės kontaktine informacija bei katalogu. Konsultantas veikia sąveikaujant su OpenAI GPT-3.5-turbo ir šiuo metu yra BETA versijoje, todėl galimos gramatikos klaidos ir kiti netikslumai. Siūlome jums šio virtualaus asistento pagalbą, kaip naują paieškos ir konsultavimo patirtį mūsų el. parduotuvėje.
170
Sprendimas: eShoper
Close Speech Clear Avatar