Skip links

Prekių grąžinimo sąlygos

1.Pinigų grąžinimas už prekes

1.Suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekė arba paslauga yra atšaukiama dėl zaliaszingsnis.lt kaltės. Pinigai bus grąžinamu pateikus Jums raštišką prašymą elektroniniu paštu rytis1171@yahoo.com  per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir prašymo nagrinėjimo pabaigos.

2.Prekių grąžinimo sąlygos

2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas pagal pirkimo-pardavimo taisykles, norėdamas grąžinti prekę turi išsiųsti užklausą elektroniniu paštu – rytis1171@yahoo.com ir išvardinti dėl kokių priežasčių jis nori grąžinti prekę.

2.3.Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl nustatytu prekės trūkumų ar defektų apmoka Pardavėjas tuo atveju kai grąžinti išsiųstuose prekėse nustatyti trūkumai ar defektai. Prekėse nenustačius trūkumų ar defektų siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

2.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 2.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

2.4.1. Privaloma, kad grąžinama prekė būtu originalioje, nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos kokia buvo užsakyta ir gauta Pirkėjo; rinkiniai, kuriems buvo taikomas bendras kainos pasiūlymas negali būti skaidomi;

2.4.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepakeista fizinė prekės formą ar sudėtis, švari ir tvarkinga;

2.4.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;

2.4.5. pateikiamas rašytinis prašymas kuriame nurodomas pageidavimas pakeisti prekę į kokybišką prekę, ištaisyti prekės defektus ir trūkumus, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus;

2.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas, užsakymo patvirtinimo elektroninis laiškas).

2.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

2.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos ir prekės Pirkėjui yra suteiktos tokios, – kokios buvo nurodytos perkant zaliaszingsnis.lt svetainėje; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, individualų užsakymą; sutartims dėl greitai gendančių prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

2.7. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, taip pat patvirtina, jog supranta, kad Pirkimo-pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir kosmetikos priemonės, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

2.8. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

2.9. Pardavėjas turi ne vėliau kaip per keturioliką kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant sumokėtas Pirkėjo pristatymo išlaidas. Visa suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per pasirinktą pinigų pavedimo metodą. Tais atvejais, kai Pirkėjui pristatytos prekės patenka į Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytas kategorijas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui nėra grąžinamas.

2.10. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė Pirkėjui pasirinkus kitą būdą negu Pardavėjo siūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

2.11. Pardavėjas grąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų negali tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

2.12. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturioliką dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą ir prekės ar paslaugos grąžinimo pateikimo Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui turi išsiųsti prekes. Pirkėjui įgyvendinant sutarties atsisakymą, Pirkėjui tiesiogiai tenka prekės grąžinimo išlaidos.

2.13. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos Civilinio kodekso 6.22811 ir 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju.

Sveiki, aš ŽaliasŽingsnis DI asistentas, Klauskite!

Virtualus asistentas

Tai yra dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis virtualus asistentas, skirtas konsultuoti klausimais, kurie yra susiję su šios parduotuvės kontaktine informacija bei katalogu. Konsultantas veikia sąveikaujant su OpenAI GPT-3.5-turbo ir šiuo metu yra BETA versijoje, todėl galimos gramatikos klaidos ir kiti netikslumai. Siūlome jums šio virtualaus asistento pagalbą, kaip naują paieškos ir konsultavimo patirtį mūsų el. parduotuvėje.
170
Sprendimas: eShoper
Close Speech Clear Avatar